o firmie  wycena  pośrednictwo  geodezja  kredyty  żwirownia  szkolenia  zarządzanie  kontakt


WYCENA NIERUCHOMOŚCI

KRÓTKIE TERMINY WYKONANIA ZLECEŃ (np. wycena domu, lokalu, magazynu typowego do zabezpieczenia kredytu bankowego w terminie max 3 dni roboczych nieruchomości nietypowe zakłady produkcyjne do 10 dni).

W imieniu Biura Obsługi Nieruchomości "BON" wyceny wykonywać będą następujący Rzeczoznawcy Majątkowi:

mgr inż. Jarosław Jewiak

- inżynier melioracji i ochrony środowiska, absolwent SGGW w Warszawie,
- uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego wydane przez PUMiRM nr 2965 dnia 19.12.1997 r.,
- uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego nr 1646/XXIX/01 nadane przez PFSRM z dnia 11 maja 2001 r.
- biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości i budowy sieci medialnych trwale związanych z gruntem przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.

mgr inż. Piotr Jarzębowski

- inżynier geodeta, absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie,
- uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego wydane przez PUMiRM nr 2867 dnia 21.11.1997 r.,
- geodeta uprawniony - uprawnienia Głównego Geodety Kraju nr 17539 z dn. 20.11.1999 r.

mgr Ryszard Borucki

- magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego wydane przez PUMiRM nr 3496 dnia 30.05.2001 r.,
- ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami - polisa PZU nr 0125046,
- uczestniczył w specjalistycznym szkoleniu w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego - zaświadczenie PFSRM z dnia 22 listopada 2001 r. nr 1872/XXXIII/01,
- ukończył dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Doradca Majątkowy Rynku Nieruchomości.

W zakresie działalności firmy są wyceny dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego,
 • sprzedaży nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i inne,
 • określenia wartości majątku przedsiębiorstw,
 • określenia wartości aportu ,
 • opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 • sądowych - zniesienie współwłasności, egzekucja komornicza i inne,
 • ubezpieczeń majątkowych


  Firma wykonywała wyceny na zlecenie m.in.:

 • Agencji Mienia Wojskowego,
 • Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad,
 • Gmin i Powiatów (m. Toruń , m. Grudziądz, Warszawa Białołęka, powiat toruński, świecki, gmina Łysomice, Łubianka, Zławieś Wielka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego i inne),
 • Przedsiębiorstw (browary Bosman Szczecin i Kasztelan Sierpc, ELANA S.A., JAGR świecie, MIASTOHANDEL Toruń)

  Ponadto wykonuje wyceny maszyn i urządzeń. •      o firmie
       wycena
       pośrednictwo
       geodezja
       kredyty
       żwirownia
       szkolenia
       zarządzanie
       kontakt


  e-mail: biuro@bontorun.com.plprojekt i wykonanie: ITP